Verbondenheid

Als salesiaanse opvoeder geloof je in de kracht die uitgaat van een ‘familiaal klimaat’. Je voedt op in sterke verbondenheid met ouders en de ruimere opvoedende gemeenschap.

Investeren in verbondenheid is ook vertrouwen en ruimte geven aan de dynamiek die uitgaat van de peergroep. Een pedagogie van verbondenheid richt zich op de leefwereld en de omgeving van de jongere en op de ruimere maatschappelijke context.

Een wereldwijde verbondenheid met oog voor de meest kwetsbare, maak je zichtbaar in concrete solidariteitsacties.