STEM

Opvoeden is voorwaarden tot groei scheppen, is een klimaat creëren dat de
creativiteit van onze leerlingen bevordert. Het is onze leerlingen stimuleren
om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het is onze leerlingen
uitdagen om zich aan het nieuwe en het onbekende te wagen. Het is een
aanbod voorzien waardoor onze leerlingen nieuwe vaardigheden aanleren.
Het is als leerkracht/opvoeder bereid zijn om ons gewone takenpakket te
verbreden door mee te werken aan projecten die een meerwaarde bieden
voor onze leerlingen.

Als school willen we daarom aan onze leerlingen de kans bieden om
voldoende STEM-geletterdheid of STEM-specialisatie te verwerven
gedurende hun studieloopbaan. We willen dat zij voldoende kansen krijgen
om interesse en passie te ontwikkelen voor STEM.

Wij willen onze leerlingen onder meer de kennis, vaardigheden en attitudes
aanleren om te kunnen omgaan met de snel veranderende wereld om hen
heen. STEM is hierin belangrijk zodat onze leerlingen meer vat krijgen op
de technologisch-wetenschappelijke uitdagingen in de samenleving. We
wensen dat onze leerlingen zich meer bewust worden van de rollen die
wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde vervullen in de
moderne samenleving.