CLB

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB wil voor elke leerling meewerken aan gepaste zorg en gelijke kansen in het onderwijs, samen met de school en andere diensten. Zijn begeleiding situeert zich op vier domeinen:

– het leren studeren
– de onderwijsloopbaan
– de preventieve gezondheidszorg
– het psychisch en sociaal functioneren

Het begeleidende CLB van onze school is Vrij CLB Brabant Oost met vestiging Keerbergen. Het CLB werkt steeds gratis en discreet en heeft beroepsgeheim. 

De begeleiders van het CLB werken flexibel. Indien je een medewerker nodig hebt, kan je terecht op het algemene nummer 015 50 93 20.

Eerste en tweede graad

Leerlingen uit de eerste en tweede graad kunnen terecht bij Ann Berkvens. Je kan haar een mailtje sturen via ann.berkvens@vrijclbbrabantoost.be.

Derde graad

Leerlingen uit de derde graad kunnen aankloppen bij Bart Wittoek. Je kan hem contacteren via bart.wittoek@vrijclbbrabantoost.be.