FAQ laptopproject

In het schooljaar 2022-2023 is onze school gestart met de uitrol van het laptopproject. Dat betekent dat elke leerling een laptop ter beschikking krijgt tegen een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 65 euro. De leerling kan deze laptop zowel op school, als thuis gebruiken.

Vraag over dit laptopproject? Hieronder kan je een antwoord vinden op de meest gestelde vragen.

Hoe zien wij dit praktisch?

Vanaf het schooljaar 2022-2023 kunnen alle leerlingen een laptop van de school huren. Deze laptop kan gedurende het volledige jaar zowel op school als thuis gebruikt worden. De huurprijs van een laptop voor één schooljaar bedraagt 65 euro. Daarnaast vragen wij een waarborg van 50 euro.

Hoe verkrijgt de leerling een toestel?

Nadat de ouders een gebruiksovereenkomst hebben ondertekend, krijgt de leerling in de loop van het schooljaar een toestel ter beschikking.

Welke diensten zijn inbegrepen bij de huur van de laptop?

De volgende diensten zijn inbegrepen:

– verzekering tegen schade en ongevallen met vrijstelling
– een reservetoestel bij defect
– de nodige software
– garantie van de batterij
– beschermhoes
– hersteldienst (ook tijdens vakantieperiodes)
– telefonische helpdesk

Wat bij problemen met het toestel die buiten de klassieke garantie vallen?

Hieronder vallen:

– schermbreuk
– vloeistofschade
– beschadiging van de behuizing

De herstelling gebeurt tegen een forfaitair bedrag van 39 euro, tenzij de herstelkost lager of hoger is dan dit bedrag (dan wordt de effectieve herstelkost aangerekend).

Met welk type toestel zullen wij werken?

Wij hebben gekozen voor een laptop met voldoende systeemvereisten omdat niet alle computertoepassingen en software, die de leerlingen nodig hebben in hun lessen, werken op een tablet of Chromebook. In onze school zullen wij met 2 type laptops werken.

In de volgende studierichtingen zullen we werken met een HP Probook G8 14″ met Ryzen 5 processor en 16GB Ram:
2de graad: technologische wetenschappen, elektromechanische technieken, mechanische technieken en mechanica.
3de graad: elektriciteit-elektronica, elektromechanica, elektrische installatietechnieken, industriële wetenschappen, elektrische installatietechnieken, industriële ICT, mechanische vormgevingstechnieken en lassen-constructie.

Dit type is nodig omdat in deze studierichtingen gewerkt wordt met meer gesofisticeerde computertoepassingen en de softwareprogramma’s.

Alle andere studierichtingen zullen werken met een HP Probook G8 14″ met Ryzen 3 processor en 8GB Ram.

Zullen vanaf volgend schooljaar alle lessen digitaal gegeven worden?

Neen. Het gebruik van een laptop is geen doel op zich, het is de bedoeling dat het toestel een meerwaarde is voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Het is in de eerste plaats een didactisch hulpmiddel. Het staat iedere leerkracht vrij te bepalen hoever hij of zij gaat in het gebruiken van dit toestel.

Zal de laptop de handboeken vervangen?

Neen. De handboeken zullen nog steeds belangrijke hulpmiddelen blijven voor het bereiken van de leerplandoelstellingen. De laptop kan een extra aanvulling zijn op een klassiek handboek. Voor sommige vakken kan het zijn dat wij wel overstappen naar een volledig digitale cursus.

Is het huren van een laptop verplicht voor iedereen?

Verplicht ben je niet, maar wij zien heel wat voordelen van het gebruik van eenzelfde type toestel voor elke leerling.

– Met eenzelfde toestel, waar ook leerkrachten mee vertrouwd zijn, kan vlotter gewerkt worden. Zowel voor, tijdens als na de les.
– Nieuwe programma’s en tools kunnen vooraf getest worden op hun werking en kunnen zo gegarandeerd op alle leerlingentoestellen geïnstalleerd worden.
– Bij een defect aan de laptop kan snel een gelijkaardig reservetoestel in bruikleen gegeven worden.
– Er wordt een toestel aangeboden dat geschikt is voor intensief gebruik door jongeren (inclusief beschermhoes).
– Alle toestellen zijn inclusief diensten (herstellingen, verzekering …)
– Niet alle ouders kunnen hun kind helpen bij een defect aan een eigen toestel, daarom neemt de school deze bekommernis volledig over door gestandaardiseerd te werken met alle leerlingen.
– Indien jouw dochter of zoon tijdens de schoolloopbaan zou veranderen van studierichting zorgen wij ervoor dat zij of hij over het type toestel beschikt dat nodig is voor de nieuw gekozen studierichting.
– Eigen toestellen worden niet ondersteund door de school.

Wat als je thuis al over een laptop beschikt?

Indien je reeds over een laptop beschikt, willen we je toch vragen de overweging te maken om mee in te stappen in dit project. Aangezien dit niet alleen over een laptop gaat maar ook over een uitgebreid dienstenpakket kunnen we verzekeren dat jouw dochter of zoon steeds een krachtig en goed functionerende laptop ter beschikking heeft. Daarnaast kan de school niet garant staan voor het correct werken van software op een persoonlijk toestel, wat negatieve gevolgen kan hebben voor het verloop van de lessen van jouw dochter of zoon. Wanneer de leerling het eigen toestel gebruikt, is het niet mogelijk om een een reservetoestel te verkrijgen of gebruik te maken van de bijhorende hersteldiensten.

Weten hoe je de wifi instelt op je eigen laptop? Bekijk deze handleiding.

Zullen wij thuis meer moeten printen?

Cursusmateriaal dat noodzakelijk is om de lessen vlot te kunnen volgen, zal steeds via de school afgedrukt worden. Printen via de school is goedkoper dan thuis.

Zijn er in elk klaslokaal voldoende stopcontacten?

De aangeboden toestellen beschikken over een batterij met een lange levensduur. Ook gelden er garanties op de batterij. Bij een normaal gebruik van het toestel moet de batterij een volledige schooldag meegaan. We verwachten van iedere leerling dat zij of hij steeds de schooldag begint met een opgeladen laptopbatterij. Bij herhaaldelijke problemen door het niet opladen, zullen we hierover dezelfde aanpak hebben als het systematisch of regelmatig ‘vergeten’ van de andere leermiddelen (boeken, turnkledij …).

Wat als je de school vroeger verlaat?

Wanneer jouw dochter of zoon de school vroegtijdig verlaat, moet het toestel ingeleverd worden. De waarborg wordt dan teruggestort.

Wat tijdens de grote vakantie?

De huurovereenkomst loopt tijdens de vakantie door voor leerlingen die zich eind juni herinschrijven. Tijdens de grote vakantie blijven ze over hun laptop beschikken. Is er een probleem met het toestel? Tijdens de zomervakantie is Signpost elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 u. via info@signpost.be of op het nummer 09 277 08 76.

Leerlingen die zich niet herinschrijven voor 1 juli om 16 u., zijn verplicht om hun laptop onmiddellijk in te leveren.

Wat bij diefstal?

Bij de diensten hoort een verzekering tegen diefstal. Deze verzekering geldt niet op school. Bij het vaststellen van een diefstal zal er steeds een PV bij de politie aangevraagd moeten worden. Bij diefstal moeten er sporen van inbraak zijn. Een laptop die onzorgvuldig wordt achtergelaten, wordt niet als een diefstal beschouwd.

Wat met de software?

Het toestel is standaard voorzien van een ingestelde Windows-versie. Iedere leerling krijgt bovendien een licentie voor de meest recente Microsoft Officeproducten. De school betaalt deze licentie en de leerling kan hier gebruik van maken zolang zij of hij verbonden is aan de school. Verder voorziet de school een softwarepakket dat aangepast is aan het leertraject van onze leerlingen.

Let op: indien het toestel gereset dient te worden is de school niet verantwoordelijk voor software en/of bestanden die de gebruiker zelf heeft geïnstalleerd of bewaard op het toestel. Deze worden niet veiliggesteld en niet behouden of opnieuw geïnstalleerd.

Kan een leerling zelf software installeren?

De leerling mag op de laptop beperkt andere software installeren dan die door de school ter beschikking is gesteld, mits:

– dit software is met een geldige licentie;
– de software geen illegale acties bewerkstelligt, zoals bv. het opslaan en illegaal downloaden en uploaden van bestanden van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
– de software geen materiaal downloadt en of opslaat dat in strijd is met de goede zeden en maatschappelijke normen;
– de software geen nadelige invloed heeft op de functionele werking van de laptop.

Kan de activiteit van de gebruiker getraceerd worden? 

De laptop wordt automatisch opgenomen in Microsoft Intune en gelinkt aan het account van de leerling. Enkel de ICT-coördinatoren en de hardware leverancier hebben toegang tot Intune. Daarmee kunnen zij:

– zien welke leerling(e) op welk toestel en op welk tijdstip aan- en afgemeld heeft;
– (in uitzonderlijke gevallen) de fysische locatie van het toestel oproepen indien het online is;
– het toestel wissen vanop afstand;
– Windows herinstalleren vanop afstand.

Onze ICT-coördinatoren kunnen de activiteiten van de gebruiker nagaan. Deze persoonlijke informatie zal uitsluitend gebruikt worden bij (een vermoeden van) ernstige problemen of klachten. Anonieme gegevens kunnen wel steeds geraadpleegd worden voor statistische doeleinden.

Waar bewaar ik mijn laptop het best op school?

Je kan jouw laptop gemakkelijk en veilig opbergen in je kluisje.

Wat als er meerdere kinderen van hetzelfde gezin op school zitten?

Om elke leerling dezelfde kansen te bieden op het vlak van ICT-integratie is het nodig dat elke leerling over een eigen toestel beschikt.

Wat als de beschermhoes niet doorgegeven kan worden?

Indien je beschermhoes bij het inleveren gepersonaliseerd  is of niet meer bruikbaar is door de volgende gebruiker wordt de hoes aangerekend.