2A – STEM-wetenschappen (5 u. per week)

De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit tweede leerjaar zal je dan in de tweede graad een studierichting kiezen. Na het tweede jaar kan je perfect een (totaal) andere keuze maken indien je dit zou wensen.

Je onderzoekt technisch-wetenschappelijke uitdagingen en leert ideeën omzetten in een prototype. Je verkent onderzoeks– en ontwerpmethoden en ontdekt contexten waarin STEM een belangrijke rol speelt zoals mechanica, elektronica, ICT (mechatronica), biologie, biochemie, fysiologie …

Lessentabel

Algemene vorming
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
Muzikale opvoeding1
Beeld1
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Basisoptie
STEM-wetenschappen5
Lesuren differentiatie 2 u.
(1 pakketje te kiezen uit)
Economie en organisatie – lightx
Maatschappij en welzijn – lightx
Taal en cultuur (niet voor T&C 1ste jaar)x
Wiskundeknobbelsx
WiFra+ *x
Ned+ **x
TOTAAL32

* WiFra+ : remediëring wiskunde en Frans
(zelf te kiezen of opgelegd door delibererende klassenraad)

** Ned+ : ondersteuning Nederlandse taal
(opgelegd door de delibererende klassenraad)