2A – STEM-wetenschappen (5 u. per week)

De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit tweede leerjaar zal je dan in de tweede graad een studierichting kiezen. Na het tweede jaar kan je perfect een (totaal) andere keuze maken indien je dit zou wensen.

Je onderzoekt technisch-wetenschappelijke uitdagingen en leert ideeën omzetten in een prototype. Je verkent onderzoeks– en ontwerpmethoden en ontdekt contexten waarin STEM een belangrijke rol speelt zoals mechanica, elektronica, ICT (mechatronica), biologie, biochemie, fysiologie …

De lesuren differentiatie (2 lesuren per week) vormen een aanvulling op de algemene vorming en de basisoptie.

Drie ‘poten’:

KOMPAS: Je maakt kennis met twee andere basisopties/vakken (telkens voor een half schooljaar). Zo ben je op het einde van het tweede jaar nog beter in staat een goede keuze te maken voor de tweede graad op basis van je interesses en talenten.

OP MAAT: remediërend en ondersteunend.

LAB: sterk verdiepend. Alleen voor hoogbegaafde en cognitief sterke leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging.

Lessentabel

Algemene vorming
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
Muzikale opvoeding1
Beeld1
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Basisoptie
STEM-wetenschappen5
Lesuren differentiatie 2 u.
KOMPAS Economie en Organisatie – Maatschappij en Welzijn2 u.
OP MAAT WiFra+ *2 u.
OP MAAT Ned+ **2 u.
—————————-
WiskundeLAB ***2 u.
mediaLAB ***2 u.
exploreLAB ***2 u.
TOTAAL32

* Remediëring wiskunde en/of Frans (niet meer leerstof, wel meer tijd om leerstof te verwerken).

** Nederlandse taalondersteuning. De klassenraad legt dit op. Je kan dit niet kiezen.

*** LAB-uren kan je enkel kiezen mits toelating van de klassenraad of de cel leerlingbegeleiding.