2A – Moderne talen en wetenschappen (5 u. per week)

De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit tweede leerjaar zal je dan in de tweede graad een studierichting kiezen. Na het tweede jaar kan je perfect een (totaal) andere keuze maken indien je dit zou wensen.

Ga je graag op onderzoek, zowel op wetenschappelijk vlak als in je talen? Ben je geïnteresseerd om je talen te gebruiken in creatief werk? Wil je de natuurverschijnselen beter begrijpen? Dan ben je in deze richting aan het juiste adres!

Deze richting bestaat uit drie uur talen en twee uur wetenschappen. Je onderzoekt hoe mensen door middel van taal tot een specifieke groep of cultuur behoren en oefent communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels. Zelfs andere talen komen al eens aan bod. We leren ze met plezier kennen. Je gaat aan de slag met verschillende vormen van fictie zoals jeugdliteratuur, kortverhalen en gedichten. Toonmomenten en presentaties zorgen dat je met trots je resultaat kan visualiseren. Je leert ook veel bij over presenteren en kritisch omgaan met sociale media.

Tijdens de lessen wetenschappen gaan we op onderzoek. Om verschijnselen uit het dagelijkse leven te begrijpen starten we vanuit de theorie en gaan we dan over naar de praktijk. We behandelen zeven projecten binnen de drie wetenschapsdomeinen fysica, biologie en chemie. Elk project doorloop je in groep een practicum waar naast kennis ook vaardigheden en attitudes centraal staan.

De lesuren differentiatie (2 lesuren per week) vormen een aanvulling op de algemene vorming en de basisoptie.

Drie ‘poten’:

KOMPAS: Je maakt kennis met twee andere basisopties/vakken (telkens voor een half schooljaar). Zo ben je op het einde van het tweede jaar nog beter in staat een goede keuze te maken voor de tweede graad op basis van je interesses en talenten.

OP MAAT: remediërend en ondersteunend.

LAB: sterk verdiepend. Alleen voor hoogbegaafde en cognitief sterke leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging.

Lessentabel

Algemene vorming
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
Muzikale opvoeding1
Beeld1
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Basisoptie
Moderne talen en wetenschappen5
Lesuren differentiatie 2 u.
KOMPAS Economie en Organisatie – Maatschappij en Welzijn2 u.
OP MAAT WiFra+ *2 u.
OP MAAT Ned+ **2 u.
—————————-
WiskundeLAB ***2 u.
mediaLAB ***2 u.
exploreLAB ***2 u.
TOTAAL32

* Remediëring wiskunde en/of Frans (niet meer leerstof, wel meer tijd om leerstof te verwerken).

** Nederlandse taalondersteuning. De klassenraad legt dit op. Je kan dit niet kiezen.

*** LAB-uren kan je enkel kiezen mits toelating van de klassenraad of de cel leerlingbegeleiding.