2A – Maatschappij en welzijn (5 u. per week)

De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit tweede leerjaar zal je dan in de tweede graad een studierichting kiezen. Na het tweede jaar kan je perfect een (totaal) andere keuze maken indien je dit zou wensen.

De basisoptie maatschappij en welzijn richt zich vooral op leerlingen die sociaal voelend zijn of het willen worden, die interesse hebben in het gedrag van de mens en een gezonde levensstijl.

We werken vanuit de methode LEF (= lifestyle, eten en lijf).

Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen. Je doet dat vanuit mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Op die manier leer je zorg dragen voor gezondheid en welbevinden.

Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Je groeit in verbondenheid met de mensen rondom jou doordat je steeds beter sociale en communicatieve vaardigheden kunt toepassen in de meest diverse situaties.

Lessentabel

Algemene vorming
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
Muzikale opvoeding1
Beeld1
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Basisoptie
Maatschappij en welzijn5
Lesuren differentiatie 2 u. (1 pakketje te kiezen uit)
Economie en organisatie – lightx
STEM – light (niet voor STEM 1ste jaar)x
Taal en cultuur (niet voor T&C 1ste jaar)x
Wiskundeknobbelsx
WiFra+ *x
Ned+ **x
TOTAAL32

* WiFra+ : remediëring wiskunde en Frans
(zelf te kiezen of opgelegd door delibererende klassenraad)

** Ned+ : ondersteuning Nederlandse taal
(opgelegd door de delibererende klassenraad)