2A – Klassieke talen

KLASSIEKE TALEN – Latijn (5 u. per week)
KLASSIEKE TALEN – Latijn-Grieks (7 u. per week)

De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit tweede leerjaar zal je dan in de tweede graad een studierichting kiezen. Na het tweede jaar kan je perfect een (totaal) andere keuze maken indien je dit zou wensen.

Deze vakken bouwen verder op de kennis die je opgedaan hebt in het 1e leerjaar.

Je onderzoekt de Romeinse en/of Griekse taal en cultuur en krijgt inzicht in de invloed van de Grieks-Romeinse beschaving en klassieke talen op hedendaagse culturen. Je leert Latijnse en/of Griekse teksten begrijpen.

Je kan kiezen om Latijn met Grieks te combineren, of louter voor Latijn.

Lessentabel

Algemene vorming
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
Muzikale opvoeding1
Beeld1
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Basisoptie
Klassieke talen – Latijn5
Klassieke talen – Latijn-Grieks4+3
Lesuren differentiatie 2 u.
(1 pakketje te kiezen uit)
Economie en organisatie – lightx
Maatschappij en welzijn – lightx
STEM – lightx
Taal en cultuurx
Wiskundeknobbelsx
Ned+**x
TOTAAL3232

* WiFra+ : remediëring wiskunde en Frans
(zelf te kiezen of opgelegd door delibererende klassenraad)

** Ned+ : ondersteuning Nederlandse taal
(opgelegd door de delibererende klassenraad)