2A – Klassieke talen

KLASSIEKE TALEN – Latijn (5 u. per week)
KLASSIEKE TALEN – Latijn-Grieks (7 u. per week)

De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit tweede leerjaar zal je dan in de tweede graad een studierichting kiezen. Na het tweede jaar kan je perfect een (totaal) andere keuze maken indien je dit zou wensen.

Deze vakken bouwen verder op de kennis die je opgedaan hebt in het eerste leerjaar.

Je onderzoekt de Romeinse en/of Griekse taal en cultuur en krijgt inzicht in de invloed van de Grieks-Romeinse beschaving en klassieke talen op hedendaagse culturen. Je leert Latijnse en/of Griekse teksten begrijpen.

Je kan kiezen om Latijn met Grieks te combineren, of louter voor Latijn.

De lesuren differentiatie (2 lesuren per week) vormen een aanvulling op de algemene vorming en de basisoptie.

Drie ‘poten’:

KOMPAS: Je maakt kennis met twee andere basisopties/vakken (telkens voor een half schooljaar). Zo ben je op het einde van het tweede jaar nog beter in staat een goede keuze te maken voor de tweede graad op basis van je interesses en talenten.

Wetenschappen: STEM + kennismaken met chemie, fysica en biologie.

OP MAAT: remediërend en ondersteunend.

LAB: sterk verdiepend. Alleen voor hoogbegaafde en cognitief sterke leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging.

Lessentabel

Algemene vorming
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
Muzikale opvoeding1
Beeld1
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Basisoptie
Klassieke talen – Latijn5
Klassieke talen – Latijn-Grieks4+3
Lesuren differentiatie 2 u.
KOMPAS Maatschappij en Welzijn – Wetenschappen2 u.
KOMPAS Economie en Organisatie – Maatschappij en Welzijn2 u.
KOMPAS Wetenschappen – Economie en organisatie2 u.
—————————-
WiskundeLAB ***2 u.
mediaLAB ***2 u.
exploreLAB ***2 u.
TOTAAL32

*** LAB-uren kan je enkel kiezen mits toelating van de klassenraad of de cel leerlingbegeleiding.