2A – Economie en organisatie (5 u. per week)

De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit tweede leerjaar zal je dan in de tweede graad een studierichting kiezen. Na het tweede jaar kan je perfect een (totaal) andere keuze maken indien je dit zou wensen.

Je verneemt meer over de handelswereld: banken, winkels, de toeristische sector, bedrijven … en leert over betalen, kopen en verkopen. Je leert ook ICT-vaardigheden toepassen in deze context en kritisch kijken naar de handelswereld en het consumentengedrag.

Lessentabel

Algemene vorming
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
Muzikale opvoeding1
Beeld1
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Basisoptie
Economie en organisatie5
Lesuren differentiatie 2u. (1 pakketje te kiezen uit)
Maatschappij en welzijn – lightx
STEM – light (niet voor STEM 1ste jaar)x
Taal en cultuur (niet voor T&C 1ste jaar)x
Wiskundeknobbelsx
WiFra+ *x
Ned + **x
TOTAAL32

* WiFra+ : remediëring wiskunde en Frans
(zelf te kiezen of opgelegd door delibererende klassenraad)

** Ned+ : ondersteuning Nederlandse taal
(opgelegd door de delibererende klassenraad)