1A – talentmodule KLASSIEKE TALEN (4 u.)

Ben jij geboeid door de cultuur van de Grieken en de Romeinen? Laat jij je graag meeslepen door verhalen uit de klassieke oudheid? Vind je het een uitdaging om zoveel mogelijk nieuwe woorden bij te leren? Heb je een sterke aanleg voor talen en puzzel je graag met woorden en zinnen?

In het eerste jaar starten we uiteraard met het aanleren van de uitspraak. Vervolgens besteden we heel wat tijd aan de vervoeging van de werkwoorden en aan de verbuiging van de naamwoorden. Langzamerhand zullen de naamvallen voor ons geen geheimen meer hebben. Stap voor stap leren we eerst een eenvoudige zin ontrafelen, maar al heel snel lezen én vertalen we korte Latijnse teksten.

Ook met het dagelijkse leven maken we kennis: eerst nemen we een kijkje in het theater en bij de gladiatorenspelen in het Colosseum, daarna bezoeken we het Forum Romanum en ten slotte frissen we ons op in de thermen.

Bij andere gelegenheden lezen of vertellen we een mythe over goden of andere helden. Tijdens het aanleren van de woordenschat stellen we voortdurend vast dat Latijn inderdaad de basis is van ontelbare woorden in onze moderne talen.

Tot slot besteden we een 12-tal lesuren aan een tweede taal: het Grieks. We leren schrijven en lezen en maken ook nu –zij het in beperkte mate- kennis met het taalpatroon dat heel sterk aanleunt bij het Latijn. Als je dan eenmaal de smaak voor de oude talen te pakken hebt, dan kan je in het tweede jaar (én in de daaropvolgende jaren) op de ingeslagen weg verder gaan. Als je het anders wil, kan je vanaf het tweede jaar (zonder problemen) overstappen naar een andere studierichting.

Lessentabel

Algemene vorming
Frans3
Engels1
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving2
Nederlands4
Wiskunde4
Muziek1
Beeld1
Techniek2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2
ICT1
Talentmodule KLASSIEKE TALEN
Klassieke talen4
TOTAAL32