Oudercomite 2de en 3de graad

Wie is wie

Voorzitter: Luc Delcon
Co-voorzitter: Ariane Marquetecken
Teamleden: Anick Druart, Ariane Marquetecken, Coen Colson, Dirk Remacle, Elke Vanden Wijngaerd, Ellen Nestor, Ilse Mares, Inge Jennen, Ivar Hermans, Jo Huysegoms, Kathleen Pepermans, Katrien de Pillecyn, Kristel Heyndrickx, Kristien Dieussart, Kurt Guldentops,Liesbeth Reusen, Luc Delcon, Nele Van der Elst, Peter Hudders,  Ria Verhasselt, Sandra Van Asch, Silvie Cagnac, Stijn Vanhove, Tamara Elsen, Veerle Noppen, Veronique Schollaert, Wendy Cludts.
Penningmeester: Silvie Cagnac
Secretaris: beurtrol
Afgevaardigden schoolraad: Ariane Marquetecken en Luc Delcon
Webmaster: Anemoon Van Rompay

Het oudercomité (OC) brengt een aantal ouders van de tweede en derde graad samen die zich op een positieve en constructieve manier willen inzetten voor onze school. Via dialoog wil het OC een brug vormen tussen directie, leerkrachten, ouders en leerlingen. Daarom wil het oudercomité fungeren als spreekbuis voor de ouders, om structurele zaken over de schoolwerking in Don Bosco Haacht op overlegmomenten aan te kaarten.

Bovendien willen wij financiële en logistieke ondersteuning bieden aan allerlei initiatieven die de leerlingen of hun ouders ten goede komen en daarbij doen we soms een beroep op helpende handen. De focus van het oudercomité ligt duidelijk op de veiligheid en opvoeding van de jongeren en zo organiseren wij ook thema-avonden waaraan de ouders en het schoolteam kunnen deelnemen.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over de werking van de school? Of wil je een initiatief opstarten? Laat het ons weten via oudercomite.campus@dbhaacht.be.

Vergaderingen 2021-2022

Maandag 27 september 2021 van 20 u. tot 22 u.
Maandag 25 oktober 2021 van 20 u. tot 22 u.
Maandag 29 november 2021 van 20 u. tot 22 u. (*)
Maandag 31 januari 2022 van 20 u. tot 22 u.
Maandag 21 februari 2022 van 20 u. tot 22 u.
Maandag 14 maart 2022 van 20 u. tot 22 u. (*)
Maandag 2 mei 2022 van 20 u. tot 22 u.
Maandag 23 mei 2022 van 20 u. tot 22 u.

(*) gemeenschappelijke vergaderingen voor de 2 oudercomités

De vergaderingen voor het oudercomité van de 2de en 3de graad vinden steeds plaats in de polyvalente zaal in gebouw D. De gemeenschappelijke vergaderingen vinden plaats in gebouw A.

Graag lid worden van het oudercomité van de 2de en 3de graad? Meld je hier aan!