Oudercomite 2de en 3de graad

Wie is wie

Voorzitter: Luc Delcon
Co-voorzitter: Silvie Cagnac
Teamleden (actieve leden, helpende handen): Elke Vanden Wijngaerd, Ellen Nestor, Ilse Mares, Inge Jennen, Jan Baekelandt, Jo Huysegoms, Jorge Peeters, Kathleen Pepermans, Kristel Heyndrickx, Lars Desmet, Luc Delcon, Martine Verheyden, Nele Van der Elst, Patrick Blanckaert, Rudy De Busscher, Sandra Van Asch, Silvie Cagnac, Stijn Vanhove, Tamara Elsen, Veronique De Greef, Veronique Schollaert, Wendy Cludts.
Ereleden: Ariane Marquetecken, Carlo Groffils, Helga Lanciers, Inge Polspoel, Katia Blondeel, Katrien de Pillecyn, Sofie Gielens.
Secretaris: beurtrol
Afgevaardigden schoolraad: Luc Delcon
Webmaster: Anemoon Van Rompay

Het oudercomité (OC) brengt een aantal ouders van de tweede en derde graad samen die zich op een positieve en constructieve manier willen inzetten voor onze school. Via dialoog wil het OC een brug vormen tussen directie, leerkrachten, ouders en leerlingen. Daarom wil het oudercomité fungeren als spreekbuis voor de ouders, om structurele zaken over de schoolwerking in Don Bosco Haacht op overlegmomenten aan te kaarten.

Bovendien willen wij financiële en logistieke ondersteuning bieden aan allerlei initiatieven die de leerlingen of hun ouders ten goede komen en daarbij doen we soms een beroep op helpende handen. De focus van het oudercomité ligt duidelijk op de veiligheid en opvoeding van de jongeren en zo organiseren wij ook thema-avonden waaraan de ouders en het schoolteam kunnen deelnemen.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over de werking van de school? Of wil je een initiatief opstarten? Mail dan naar oudercomite.campus@dbhaacht.be.

Vergaderingen 2023-2024

Maandag 25 september 2023 van 20 u. tot 22 u.
Maandag 23 oktober 2023 van 20 u. tot 22 u.
Maandag 27 november 2023 van 20 u. tot 22 u. (*)
Maandag 29 januari 2024 van 20 u. tot 22 u.
Maandag 11 maart 2024 van 20 u. tot 22 u. (*)
Maandag 29 april 2024 van 20 u. tot 22 u.
Maandag 27 mei 2024 van 20 u. tot 22 u.

(*) gemeenschappelijke vergaderingen voor de 2 oudercomités

De vergaderingen voor het oudercomité van de 2de en 3de graad vinden steeds plaats in de polyvalente zaal (PVZ) of het leraarslokaal (1ste verdiep) van gebouw D. De gemeenschappelijke vergaderingen vinden plaats in gebouw A.

Graag lid worden van het oudercomité van de 2de en 3de graad? Meld je hier aan!