6de jaar Wetenschappen-wiskunde

Voor wie?

Deze studierichting is de sterkst uitgebouwde combinatie van wiskunde én wetenschappen. Je moet dus goed zitten op beide terreinen.

Wat na deze studierichting?

Deze studierichting bereidt voor op studies die hoge eisen stellen aan een wiskundige of wetenschappelijke vooropleiding. We denken dan in de eerste plaats aan Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen en Wiskunde. Voor sommige hiervan is zelfs het bijkomend pakket van 2 u. wiskunde noodzakelijk of alleszins aan te bevelen.

Lessentabel

VAKKEN6de jaar
Godsdienst2
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Specifiek gedeelte
Aardrijkskunde1
Biologie2
Chemie2
Fysica2
Wiskunde6
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Initiatie economie1
Fysica1
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit
Wiskunde2 *
OF
STEM2
OF
MAP **2
OF
Spaans2
TOTAAL32

* Wiskunde kan je alleen kiezen als je dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd hebt

** MAP = Media, Actualiteit en Politiek