6de jaar Techniek-wetenschappen

Voor wie?

Indien wetenschappelijke vakken zoals chemie, fysica en biologie je interesseren en wanneer je je kennis op dit vlak wil verruimen via laboratoriumoefeningen, dan is deze studierichting voor jou geschikt. Als deze interesse gepaard gaat met voldoende inzet en inzicht om wetenschappelijke vakken te doorgronden en je voldoende aanleg hebt voor talen en wiskunde, heb je een geschikte keuze gemaakt. De studierichting onderscheidt zich van wetenschappen in de doorstroomfinaliteit door de proefondervindelijke aanpak van de wetenschappen én door een praktischer niveau van de vreemde talen.

Wat na deze studierichting?

Techniek-wetenschappen bereidt uitsluitend voor op hoger onderwijs. Onze oud-leerlingen stromen door naar masteropleidingen (bv. Industriële wetenschappen) en naar een brede waaier van technische bacheloropleidingen, meestal in de chemische sector, de paramedische sector en de onderwijssector.

Lessentabel

VAKKEN6de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Wiskunde6
Toegepaste fysica en labo5
Toegepaste biologie en labo2
Toegepaste chemie en labo6
TOTAAL34