6de jaar Moderne talen-wetenschappen

Voor wie?

Wil je aan deze studierichting beginnen, dan moet je in de tweede graad goede resultaten behaald hebben voor moderne vreemde talen, voor wetenschappen en voor wiskunde.

Wat na deze studierichting?

Na deze opleiding liggen verdere studies die een beroep doen op wetenschappen en talen voor de hand. Een professionele bachelor of een master in de wetenschappen behoren tot de mogelijkheden. Ook Vertaler-tolk, Taal- en letterkunde, Geschiedenis, Lerarenopleiding secundair onderwijs in de wetenschappen eventueel gecombineerd met talen … sluiten goed aan bij deze richting.

Lessentabel

VAKKEN6de jaar
Godsdienst2
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Specifiek gedeelte
Aardrijkskunde1
Biologie2
Chemie2
Fysica2
Wiskunde4
Engels3
Frans4
Duits2
Complementair gedeelte
Initiatie economie1
Fysica1
TOTAAL32