6de jaar Mechanische vormgevingstechnieken

Voor wie?

Indien je een ruime interesse hebt voor mechanica en allerlei mechanische toepassingen, indien je een degelijk technisch inzicht hebt, indien je voldoende handig bent en zelfstandig kunt nadenken en werken, is deze studierichting voor jou geschikt. De opleiding is praktisch, waarbij verspaningstechnieken in combinatie met computertoepassingen een belangrijke plaats innemen. Zo leer je bv. numeriek gestuurde machines (CNC) bedienen. Een praktische stage in het laatste jaar in samenwerking met een hoogtechnologisch bedrijf geeft je voeling met de realiteit.

De beroepen waarop deze studierichting je voorbereidt, stellen door de hoge vlucht van de techniek toch wel wat eisen.

Wat na deze studierichting?

Onze oud-leerlingen vinden een job in de industrie als machineoperator van conventionele of CNC-gestuurde machines. Sommigen specialiseren zich in een zevende jaar. Dit kan in de specialisatiejaren Computergestuurde mechanische productietechnieken, Mechanica, Constructie- en planningstechnieken en Industriële onderhoudstechnieken. De sterkeren kunnen een professionele bacheloropleiding aan.

Ook zijn talrijke (bedrijfs-)vervolgopleidingen mogelijk waarbij heel wat certificaten kunnen worden behaald.

Lessentabel

VAKKEN6de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Frans2
Engels2
Wiskunde2
Realisaties mechanische vormgevingstechnieken
Praktische vorming (*)11
Theoretische vorming8
Totaal33

(*) 3 stageweken in het 6de jaar