6de jaar Latijn-wetenschappen

Voor wie?

Deze studierichting kan je volgen als je in de tweede graad Latijn of Grieks-Latijn gevolgd hebt, en nu het accent meer wil leggen op de natuurweten­schappen dan op de wiskunde. Goede resultaten voor Latijn, wetenschappen en wiskunde zijn noodzakelijk.

Wat na deze studierichting?

Wie deze studierichting heeft gevolgd, heeft zich goed voorbereid op een professionele bachelor of een master met ofwel humane wetenschappen ofwel positieve wetenschappen als basis. Geschikte studies zijn bijvoorbeeld Geneeskunde, Dierengeneeskunde, Apotheker, Lerarenopleiding secundair onderwijs in de wetenschappen e.d.

Lessentabel

VAKKEN6de jaar
Godsdienst2
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Specifiek gedeelte
Aardrijkskunde1
Biologie2
Chemie2
Fysica2
Wiskunde4
Latijn4
Complementair gedeelte
Initiatie economie1
Fysica1
TOTAAL32