6de jaar Latijn-moderne talen

Voor wie?

De studierichting Latijn-moderne talen is de rechtstreekse voortzetting van de studierichting Latijn in de tweede graad, voor die leerlingen die graag talen doen én die er behoorlijke resultaten voor behalen. Leerlingen uit de richting Grieks-Latijn kunnen hier ook terecht, onder dezelfde voorwaarden.

Wat na deze studierichting?

Deze studierichting bereidt zeer goed voor op een professionele bachelor of master in een talenrichting. We denken aan Taal- en letterkunde, Vertaler-tolk, Lerarenopleiding secundair onderwijs in de talen. Ook Geschiedenis, Rechten, Criminologie, Sociologie en Pedagogie komen in aanmerking. Psychologie behoort tot de mogelijkheden maar is niet evident gezien het beperkt pakket wiskunde.

Lessentabel

VAKKEN6de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Specifiek gedeelte
Frans4
Engels3
Duits2
Latijn4
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Initiatie economie1
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit
Maatschappelijke vraagstukken (Eng.)1
Wiskunde1
OF
Spaans2
OF
MAP *2
TOTAAL32

* MAP = Media, Actualiteit en Politiek