6de jaar Industriele ICT

Voor wie?

Deze richting beoogt technici te vormen voor het installeren, in bedrijf stellen en onderhouden van computersystemen in industriële toepassingen alsook de computer als besturingselement te integreren in regelkringen. Buiten essentiële kennis over de opbouw van een computer en het gebruik van meerdere computers in een netwerk wordt sterk de nadruk gelegd op het industriële gebruik van computers: je leert programmeren en zal al snel merken dat een computer een perfect instrument is om processen te sturen. Je zal dit aanleren door na te denken hoe je bepaalde grootheden met een computer kan meten en hoe je computer moet reageren als hij zo’n meting doet. Al snel zal je je verbazen hoezeer alle vakken in deze richting op elkaar aansluiten. Bij dit alles staat niet zozeer de diepgaande kennis van de buitenwereld voorop: als toekomstige IICT’er ben je vooral geïnteresseerd in de koppeling plus de besturing tussen de computer en die buitenwereld en concentreer je je dus daarop. Het kiezen voor de richting Industriële ICT impliceert voldoende belangstelling voor de technische aspecten (elektriciteit, elektronica en mechanica) waarin de computer en de leerling zullen functioneren.

De overstap naar de richting IICT mag geen probleem zijn voor gemotiveerde leerlingen die uit Industriële wetenschappen, Elektriciteit–elektronica of de richting Elektromechanica komen en interesse hebben voor toepassingen van computers in de industrie. Ook leerlingen uit andere richtingen kunnen instromen als zij een vakantiecursus volgen. Een intake-gesprek maakt veel duidelijk.

Wat na deze studierichting?

Dit is een specifiek technische richting, die leerlingen voorbereidt op een start als ICT-technicus, als zelfstandige of in de industrie. Zij kunnen hun verworven kennis en vaardigheden verder uitbreiden via specialisatiejaren. Voor de gemotiveerde leerlingen behoort voortgezet onderwijs binnen het ICT-domein tot de mogelijkheden.

Lessentabel

VAKKEN6de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Frans2
Engels2
Wiskunde2
Specifiek gedeelte
Sensoren en interface2
PLC-automatisatie4
Computernetwerken2
Microcontroller-projecten2
Object-georiënteerde projecten4
GIP-projecten4
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit *
Wiskunde2
OF
Industriële ICT2
Totaal34

* Er zijn 2 stageweken in het 6de jaar