6de jaar Humane wetenschappen

Voor wie?

Dit is de rechtstreekse voortzetting van de richting Humane wetenschappen in de tweede graad. De maatschappelijk-culturele en psychosociale vorming wordt nu diepgaander. Op inhoudelijk vlak worden andere aspecten van mens en samenleving belicht dan in de tweede graad. De aangeboden inhouden zijn complexer en worden meer uitgediept.


Instappen in de richting Humane wetenschappen kan je in de derde graad nog vanuit een andere richting uit de doorstroomfinaliteit, maar dan wel met een sterke motivatie en een positieve interesse. Er zal dan van jou verwacht worden dat je de belangrijkste gemiste leerstofonderdelen uit de tweede graad inhaalt en bijwerkt. Belangrijk is een open, nieuwsgierige en kritische ingesteldheid.


De vakken cultuur- en gedragswetenschappen worden enkel in deze studierichting aangeboden. In cultuurwetenschappen word je vertrouwd gemaakt met zeer uiteenlopende aspecten van onze moderne samenleving, waaronder media, verschillende culturen en maatschappelijke domeinen (economie, zingeving, politiek, recht en kunst). In gedragswetenschappen bestudeer je thema’s uit de psychologie, pedagogie en sociologie. In de derde graad werken we verder aan de vaardigheden die in de tweede graad veel aandacht kregen: observatie en analyse blijven belangrijk. Daarenboven moet je een eigen synthese kunnen maken en zelf een onderbouwd standpunt in kunnen nemen.


In de derde graad heb je de keuze tussen Humane wetenschappen met optie ‘extra talen’ en Humane wetenschappen met optie ‘actuele thema’s’. De eerste optie geeft je de kans om van je talenkennis een troef te maken: je krijgt in het vijfde jaar drie uren Duits en een uur extra Engels. Kies je voor de tweede optie, dan verwerf je in het vijfde jaar in de vakken socio-economische vorming en casestudies een diepgaander inzicht in een aantal actuele sociaal-economische thema’s. Zo leer je via onderzoeksopdrachtjes zelf een onderbouwd standpunt in te nemen over de toekomst van Europa, de evoluties in de gezondheidszorg, de crisis op de arbeidsmarkt, het pensioendebat …

Wat na deze studierichting?

Door haar algemeen vormend karakter kan je vanuit deze richting verder studeren in tal van richtingen in het hoger of universitair onderwijs. Uiteraard sluiten menswetenschappelijke studies (educatieve bachelor kleuteronderwijs, maatschappelijk werk, psychologie, politieke en sociale wetenschappen …) het best aan bij deze studierichting. Leerlingen die kozen voor de optie talen, kunnen ook voor een richting met een stevig talenpakket kiezen. De geschikte keuze zal afhangen van jouw eigen interesses, motivatie en capaciteiten.

Lessentabel

VAKKEN6de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen2
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Specifiek gedeelte
Cultuurwetenschappen3
Gedragswetenschappen4
Complementair gedeelte: 4 u. kiezen uit
MAP *2
ACT en coaching **2
OF
Duits2
Spaans2
OF
ACT en coaching **2
Wiskunde1
Maatschappelijke vraagstukken (Engels)1
TOTAAL32

* MAP = Media, Actualiteit en Politiek
** ACT = Acceptance & Commitment Therapy