6de jaar Grieks-wiskunde

Voor wie?

Wie in de tweede graad reeds Grieks heeft gevolgd en zowel voor Grieks als voor wiskunde zeer goede resultaten heeft behaald kan in de derde graad de richting Grieks-Wiskunde volgen.

Beschrijving studierichting

Na deze studierichting zijn de meeste professionele bachelor- en masteropleidingen haalbaar.

Lessentabel

VAKKEN6de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Specifiek gedeelte
Wiskunde6
Grieks4
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Initiatie economie1
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit
Wiskunde2 **
OF
Fysica1
Chemie1
OF
Spaans2
OF
MAP *2
TOTAAL32

* MAP=media, actualiteit en politiek

** Wiskunde kan alleen gekozen worden als men dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd heeft