6de jaar Grieks-Latijn

Voor wie?

Deze studierichting kan je enkel volgen als je reeds in de tweede graad Grieks-Latijn gevolgd hebt en daar goede resultaten hebt behaald.

Wat na deze studierichting?

Deze studierichting biedt uitzicht op een ruime waaier studies in het hoger onderwijs. Ze bereidt sterk voor op een masteropleiding in de humane wetenschappen, zoals Rechten, Wijsbegeerte, Taal- en letterkunde, Geschiedenis, Psycholo­gie, Pedagogie … Ook wat de professionele bachelors betreft staan heel wat richtingen open.

Lessentabel

VAKKEN6de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen2
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Specifiek gedeelte
Grieks4
Latijn4
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Initiatie economie1
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit
Maatschappelijke vraagstukken (Eng.)1
Wiskunde1
OF
Spaans2
OF
MAP *2
TOTAAL32

* MAP = Media, Actualiteit en Politiek