6de jaar Economie-wiskunde

Voor wie?

Ook deze studierichting is de voortzetting van de richting Economie van de tweede graad. Als je daar een zeer goede basis gelegd hebt voor wiskunde én voor economie en als je ook in de algemene vakken behoorlijk meekan, kan je hierin je studies verderzetten.

Wat na deze studierichting?

Wie deze studierichting heeft gevolgd, is uitstekend voorbereid op het behalen van een master in bijvoorbeeld de Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelsingenieur … Bij de professionele bachelors staan alle mogelijkheden open.

Lessentabel

VAKKEN6de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Specifiek gedeelte
Wiskunde6
Economie4
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Minionderneming1
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit
Spaans2
OF
MAP *2
OF
Wiskunde **2
OF
Fysica1
Chemie1
TOTAAL32

* MAP = Media, Actualiteit en Politiek

** Wiskunde kan je alleen kiezen als je dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd hebt