6de jaar Economie-moderne talen

Voor wie?

Heb je belangstelling voor de wereld van de economie? Heb je in de tweede graad Economie gevolgd? Ben je goed in moderne talen? Dan kan je opteren voor de richting Economie–moderne talen. Ze is de rechtstreekse voortzetting van de richting Economie van de tweede graad, voor wie goed is in talen.

Wat na deze studierichting?

Heb je deze studierichting met succes beëindigd, dan liggen zeer ruime studiemoge­lijkheden voor je open. Het kunnen studies zijn waarin economie en/of talen belangrijk zijn. We denken bijvoorbeeld aan de professionele bachelor in Management, Toegepaste informatica, Lerarenopleiding voor kleuteronderwijs, Lager of Secundair onderwijs … Gezien het pakket wiskunde niet zo groot is, is een masteropleiding op economisch vlak minder haalbaar.

Lessentabel

VAKKEN6de jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Specifiek gedeelte
Frans4
Engels3
Duits2
Economie4
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Minionderneming1
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit
Maatschappelijke vraagstukken (Eng.)1
Wiskunde1
OF
Spaans2
OF
MAP *2
TOTAAL32

* MAP = Media, Actualiteit en Politiek