3de graad Wetenschappen-wiskunde

Voor wie?

Volgde je in de tweede graad een sterk pakket wiskunde in de doorstroomfinaliteit? Ben je wetenschappelijk aangelegd en haalde je goede resultaten voor de wetenschapsvakken en uitstekende resultaten voor wiskunde?

Beschrijving studierichting

Wat na deze studierichting?

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Aardrijkskunde12
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Informaticawetenschappen1
Wiskunde66
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Financiële geletterdheid2
Complementair gedeelte: 2u. te kiezen uit
Wetenschappelijk project22
OF
Wiskunde *22
TOTAAL3232

* Wiskunde kan je alleen kiezen als je dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd hebt