3de graad Wetenschappen-wiskunde

Voor wie?

Volgde je in de tweede graad een sterk pakket wiskunde in de doorstroomfinaliteit? Ben je wetenschappelijk aangelegd en haalde je goede resultaten voor de wetenschapsvakken en uitstekende resultaten voor wiskunde? Dan kan je opteren voor de richting Wetenschappen-wiskunde.

Beschrijving studierichting

Deze richting biedt een uitgebreid pakket aan wiskunde en wetenschappen. In het zesde jaar krijg je ook een uurtje informaticawetenschappen. Het is een sterk theoretische studierichting met een brede algemene vorming voor de wetenschappelijke vakken. Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken en je verdiept je wiskundige vaardigheden.

Je kan kiezen voor een wetenschappelijke verdieping in de vorm van een wetenschappelijk project of voor een wiskundige verdieping. Verder kiezen wij als school voor extra ruimte voor de wetenschappelijke vakken aardrijkskunde en biologie.

Wat na deze studierichting?

Deze richting is een goede voorbereiding op studies die hoge eisen stellen aan een wiskundige of wetenschappelijke vooropleiding. We denken dan in de eerste plaats aan studies in de domeinen van natuurwetenschappen, toegepaste wetenschappen, geneeskunde of wiskunde. Je kan zowel kiezen voor een professionele bachelor als voor een masteropleiding.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Aardrijkskunde12
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Informaticawetenschappen1
Wiskunde66
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Financiële geletterdheid2
Complementair gedeelte: 2u. te kiezen uit
Wetenschappelijk project22
OF
Wiskunde *22
TOTAAL3232

* Wiskunde kan je alleen kiezen als je dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd hebt