3de graad Wetenschappen-wiskunde

Voor wie?

Deze studierichting is de sterkst uitgebouwde combinatie van wiskunde én wetenschappen. Je moet dus goed zitten op beide terreinen.

Beschrijving studierichting

Deze studierichting bereidt voor op studies die hoge eisen stellen aan een wiskundige of wetenschappelijke vooropleiding. We denken dan in de eerste plaats aan Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen en Wiskunde. Voor sommige hiervan is zelfs het bijkomend pakket van 2 u. wiskunde noodzakelijk of alleszins aan te bevelen.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Aardrijkskunde21
Biologie12
Chemie22
Fysica22
Wiskunde66
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Kunst1
Biologie1
Initiatie economie1
Fysica1
Complementair gedeelte: 2u. te kiezen uit
Wiskunde22 *
OF
Duits2
OF
SEV **2
OF
STEM22
OF
MAP ***2
OF
Spaans2
TOTAAL3232

* Wiskunde kan alleen gekozen worden als men dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd heeft

** SEV=socio-economische vorming

*** MAP=media, actualiteit en politiek