3de graad Techniek-wetenschappen

Voor wie?

Indien wetenschappelijke vakken zoals chemie, fysica en biologie je interesseren en wanneer je je kennis op dit vlak wil verruimen via laboratoriumoefeningen, dan is deze studierichting voor jou geschikt. Als deze interesse gepaard gaat met voldoende inzet en inzicht om wetenschappelijke vakken te doorgronden en je voldoende aanleg hebt voor talen en wiskunde, heb je een geschikte keuze gemaakt. De studierichting onderscheidt zich van wetenschappen in de doorstroomfinaliteit door de proefondervindelijke aanpak van de wetenschappen én door een praktischer niveau van de vreemde talen.

Beschrijving studierichting

Techniek-wetenschappen bereidt uitsluitend voor op hoger onderwijs. Onze oud-leerlingen stromen door naar masteropleidingen (bv.industrieel ingenieur) en naar een brede waaier van technische bacheloropleidingen, meestal in de chemische sector, de paramedische sector en de onderwijssector.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde66
Toegepaste fysica en labo55
Toegepaste biologie en labo32
Toegepaste chemie en labo56
TOTAAL3434