3de graad SPORTWETENSCHAPPEN

Voor wie?

Volgde je in de tweede graad een richting in de doorstroomfinaliteit? Ben je bereid een fysieke uitdaging aan te gaan en je grenzen te verleggen? Ben je ook geïnteresseerd in het wetenschappelijke achter een sport? Haalde je goede resultaten voor de wetenschappelijke vakken? Dan kan je opteren voor de richting Sportwetenschappen.

Beschrijving studierichting

Naast een uitgebreid pakket wetenschappen, biedt deze richting inzicht in verantwoord bewegen, waarbij wetenschappelijke achtergrond, blessurepreventie en veiligheid belangrijke onderdelen zijn. Zo combineert ze een brede algemene vorming in de natuurwetenschappen met sportieve vaardigheden. Anatomie en fysiologie zijn belangrijke leerstofonderdelen.

Als school kiezen wij ervoor om in de richting Sportwetenschappen extra ruimte te voorzien voor biologie, sport, anatomie en fysiologie. Op deze manier willen we zowel de sport als de wetenschappen binnen Sportwetenschappen versterken.

Wat na deze studierichting?

Deze richting is een goede voorbereiding op studies die zowel aandacht besteden aan de component biologie als aan de component sport en beweging. We denken dan in de eerste plaats aan Biologie, Biochemie, Biomedische wetenschappen, Bewegings- en revalidatiewetenschappen of Farmaceutische wetenschappen. Ook andere wetenschappelijke richtingen behoren tot de mogelijkheden. Je kan zowel kiezen voor een professionele bachelor als voor een masteropleiding.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Bewegingswetenschappen2
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Sport66
Wiskunde44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Financiële geletterdheid2
TOTAAL3232