3de graad Preventief onderhoud machines en installaties

Voor wie?

Sleutel je graag aan machines? Dan is de richting Preventief onderhoud machines en installaties iets voor jou. Je leert er allerhande mechanische en elektrische onderdelen vervangen, correct afstellen en onderhouden.

Beschrijving studierichting

Preventief onderhoud machines en installaties is een technisch-praktische studierichting van de arbeidsmarktfinaliteit. Je leert om industriële machines te (de)monteren en te herstellen. Daarnaast word je bedreven in het preventief onderhouden van machines zodat productiestilstand wordt voorkomen. In de theoretische vakken mechanica, pneumatica, hydraulica en elektriciteit krijg je de basis om zelfstandig je onderhoudstaken te kunnen uitvoeren. De focus ligt op het verwerven van kennis, vaardigheden en ervaring via de vele uren praktijk en stage.

Een vakoverschrijdende proef zorgt dat al de opgedane kennis toegepast wordt. De algemene vakken zoals wiskunde, Nederlands, MAVO en talen worden geïntegreerd in het vak Project Algemene Vakken (PAV). Naast een basispakket Frans krijg je ook een lesuur Engels.

Wat na deze studierichting?

Na je studies kan je aan de slag als onderhoudsmonteur in een industriële omgeving. Je vervangt en onderhoudt transportbanden, motoren, sensoren, pneumatische en hydraulische cilinders en ventielen. Dit beroep behoort momenteel tot de knelpuntberoepen. Aan dergelijke geschoolde arbeiders is er in de industrie een groot tekort. Wil je nog verder studeren, dan kan je een Se-n-Se opleiding Elektromecanicien volgen of een graduaat Elektromechanische systemen.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
PAV88
Specifiek theoretisch gedeelte
Elektriciteit22
Mechanica33
Specifiek praktisch gedeelte
Preventief onderhoud machines en installaties1515
TOTAAL3232