3de graad Moderne talen-wetenschappen

Voor wie?

Volgde je in de tweede graad een richting in de doorstroomfinaliteit? Ben je geboeid door verschillende levende talen, maar ook wetenschappelijk aangelegd? Haalde je goede resultaten voor moderne talen, wetenschappen en wiskunde? Dan kan je opteren voor de richting Moderne talen-wetenschappen.

Beschrijving studierichting

De richting Moderne talen-wetenschappen combineert een uitgebreid pakket aan talen met een brede wetenschappelijke vorming. Je verdiept je in communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica ruim aan bod.

Je kan kiezen om ofwel Spaans als vierde vreemde taal op te nemen ofwel om je verder te verdiepen in de wetenschappen via een wetenschappelijk project. Verder kiezen wij als school voor extra ruimte voor de wetenschappelijke vakken aardrijkskunde en biologie en voor een extra uurtje Frans in het vijfde jaar.

Wat na deze studierichting?

Je kan doorstromen naar een brede waaier aan studierichtingen met een wetenschappelijke of taalkundige component. Voor de hand liggende keuzes zijn onder andere Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde of richtingen als Biologie, Chemie, Geografie of Bewegings- en revalidatiewetenschappen. Je kan zowel kiezen voor een professionele bachelor als voor een masteropleiding.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Specifiek gedeelte
Aardrijkskunde12
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Wiskunde44
Duits22
Engels32
Frans44
Nederlands44
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit
Wetenschappelijk project22
OF
Spaans22
TOTAAL3232