3de graad Moderne talen-wetenschappen

Voor wie?

Wil je aan deze studierichting beginnen, dan moet je in de tweede graad goede resultaten voor moderne vreemde talen, voor wetenschappen en voor wiskunde behaald hebben.

Beschrijving studierichting

Na deze opleiding liggen verdere studies die een beroep doen op wetenschappen en talen voor de hand. Een professionele bachelor of een master in de wetenschappen behoren tot de mogelijkheden. Ook vertaler-tolk, taal- en letterkunde, geschiedenis, lerarenopleiding secundair onderwijs in de wetenschappen eventueel gecombineerd met talen, enz. sluiten goed aan bij deze richting.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Aardrijkskunde21
Biologie12
Chemie22
Fysica22
Wiskunde44
Engels33
Frans34
Duits32
Complementair gedeelte
Kunst1
Biologie1
Initiatie economie1
Fysica1
TOTAAL3232

* MAP=media, actualiteit en politiek