3de graad Moderne talen

Voor wie?

Volgde je in de tweede graad een richting in de doorstroomfinaliteit? Ben je geboeid door verschillende levende talen? Haalde je goede resultaten voor moderne talen? Dan kan je opteren voor de richting Moderne talen.

Beschrijving studierichting

Moderne talen is de richting met het meest uitgebreide pakket aan moderne talen. Je verdiept je in communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Nederlands, Frans en Spaans. De studierichting daagt je uit op vlak van verdieping in taal- en letterkunde en in taaltechnologie.

In het vijfde jaar opteren wij er als school voor om in deze richting extra ruimte te creëren voor taaltechnologie en taalredactie, voor wiskunde en statistiek. In het zesde jaar wordt er extra ruimte gecreëerd voor natuurwetenschappen, Frans, wiskunde, statistiek en financiële geletterdheid.

Wat na deze studierichting?

Je kan doorstromen naar richtingen in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen zoals Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Politieke en sociale wetenschappen, Rechten of Criminologische wetenschappen. Je kan zowel kiezen voor een professionele bachelor als voor een masteropleiding.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Wiskunde33
Specifiek gedeelte
Duits32
Engels33
Frans55
Nederlands54
Spaans22
Taaltechnologie + taalredactie11
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Financiële geletterdheid2
Statistiek11
TOTAAL3232