3de graad Mechanische vormgevingstechnieken

Voor wie?

Heb je een ruime interesse voor mechanica en allerlei mechanische toepassingen? Heb je een goed technisch inzicht? Ben je handig? Dan zal de richting Mechanische vormgevingstechnieken je zeker liggen.

Beschrijving studierichting

In deze theoretisch-praktische opleiding in de dubbele finaliteit nemen verspaningstechnieken in combinatie met computertoepassingen een belangrijke plaats in. Mechanica, constructieleer, kennis van componenten en verbindingsstukken en een groot pakket CAD/CAM behoren tot de inhoud. Hiervoor gebruik je hoogtechnologische CNC-machines. Een praktische stage in het laatste jaar in samenwerking met een hoogtechnologisch bedrijf geeft je voeling met de realiteit. De algemeen vormende vakken vullen deze opleiding mooi aan. Een vakoverschrijdende proef zorgt dat al de opgedane kennis mooi verweven wordt.

Wat na deze studierichting?

Verdere professionele bacheloropleidingen zoals Elektromechanica, Industrieel productontwerpen, Ontwerp- en productietechnologie zijn mogelijk. Je kan ook kiezen om te gaan werken want je behaalt een beroepskwalificatie Omsteller plaatbewerking, Omsteller verspaning, Monteerder-afregelaar. Je kan ook nog bijkomende beroepskwalificaties behalen door een  Se-n-Se jaar te volgen.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands22
Specifiek theoretisch gedeelte
Materialenleer1
Mechanica1
Meetlabo11
Niet-verspanende technieken21
Pneumatica en hydraulica1
Sterkteleer2
Verspaningstechnieken11
Werkvoorbereidend tekenen22
Wiskunde32
Specifiek praktisch gedeelte
Mechanische vormgevingsprojecten89
TOTAAL3232