3de graad Mechanische vormgevingstechnieken

Voor wie?

Ben je creatief in het ontwerpen en vervaardigen van technische producten? Heb je een ruime interesse voor mechanica en allerlei mechanische toepassingen? Heb je een goed technisch inzicht? Ben je handig?

Beschrijving studierichting

Wat na deze studierichting?

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands22
Specifiek gedeelte
Wiskunde32
Mechanica1
Sterkteleer2
Werkvoorbereidend tekenen22
Verspaningstechnieken11
Niet-verspanende technieken21
Materialenleer1
Pneumatica en hydraulica1
Meetlabo11
Mechanische vormgevingsprojecten praktisch89
TOTAAL3232