3de graad Mechanische vormgevingstechnieken

Voor wie?

Indien je een ruime interesse hebt voor mechanica en allerlei mechanische toepassingen, indien je een degelijk technisch inzicht hebt, indien je voldoende handig bent en zelfstandig kunt nadenken en werken is deze studierichting voor jou geschikt. De opleiding is praktisch waarbij verspaningstechnieken in combinatie met computertoepassingen een belangrijke plaats innemen. Zo leer je bv. numeriek gestuurde machines (CNC) bedienen. Een praktische stage in het laatste jaar in samenwerking met een hoogtechnologisch bedrijf geeft je voeling met de realiteit.

De beroepen waarop deze studierichting je voorbereidt, stellen door de hoge vlucht van de techniek toch wel wat eisen.

Beschrijving studierichting

Onze oud-leerlingen vinden een betrekking in de industrie als machineoperator van conventionele of CNC-gestuurde machines. Sommigen specialiseren zich in een zevende jaar.Dit kan kan in de specialisatiejaren computergestuurde mechanische productietechnieken, mechanica constructie- en planningstechnieken en industriële onderhoudstechnieken. De sterkeren kunnen een professionele bacheloropleiding aan.

Ook zijn talrijke (bedrijfs-) vervolgopleidingen mogelijk waarbij heel wat certificaten kunnen worden behaald.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen10
Aardrijkskunde01
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Frans22
Engels22
Wiskunde22
Realisaties mechanische vormgevingstechnieken
Praktische vorming (*)1111
Theoretische vorming88
Totaal3333

(*) 3 stageweken in het 6e jaar