3de graad Mechanische vormgeving

Voor wie?

Heb je een ruime interesse voor allerlei mechanische realisaties? Ben je praktisch aangelegd? Wil je zelf aan de slag en met behulp van diverse technologieën jouw eigen product maken? Dan zal de richting Mechanische vormgeving je zeker liggen.

Beschrijving studierichting

Mechanische vormgeving is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je leert enerzijds de verschillende niet-verspanende processen zoals 3D-printing en plaatbewerking en anderzijds verspanende processen zoals frezen, draaien en lasersnijden. Je gebruikt hiervoor verschillende machines die je leert afstellen. Je kan de parameters van de CNC machines aanpassen. Materiaalkennis, demontage- en montagetechnieken behoren tot het pakket. De focus ligt op het verwerven van kennis, vaardigheden en ervaring via de vele uren praktijk en stage.

Een vakoverschrijdende proef zorgt dat al de opgedane kennis toegepast wordt. De algemene vakken zoals wiskunde, Nederlands, MAVO en talen worden geïntegreerd in het vak Project Algemene Vakken (PAV). Naast een basispakket Frans krijg je ook een lesuur Engels.

Wat na deze studierichting?

Je kan aan de slag als monteerder, insteller plaatbewerking en insteller verspaning. Deze beroepen behoren momenteel tot de knelpuntberoepen. Aan dergelijke geschoolde arbeiders is er in de industrie een groot tekort. Je kan bijkomende beroepskwalificaties behalen door een Se-n-Se jaar te volgen.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
PAV88
Specifiek theoretisch gedeelte
Niet-verspanende vormgeving22
Verspanende vormgeving33
Specifiek praktisch gedeelte
Niet-verspanende vormgeving77
Verspanende vormgeving88
TOTAAL3232