3de graad Mechatronica

Voor wie?

Heb je belangstelling voor de theoretische benadering van toegepaste wetenschappen zoals mechanica, elektriciteit en elektronica? Ben je bovendien ook sterk in wiskunde?

Beschrijving studierichting

Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend, experimenterend en exploratief aan het werk binnen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica en informaticawetenschappen. Je denkt in functie van het concept. Je wordt vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IoT en constructies.

Wat na deze studierichting?

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen2
Nederlands33
Specifiek gedeelte
Wiskunde44
Fysica11
Elektriciteit – Elektronica – IoT *33
Mechanica22
Datacommunicatie22
Industriële toepassingen34
STEM-Automation23
TOTAAL3232

* Internet of Things