3de graad Latijn-wiskunde

Voor wie?

Volgde je in de tweede graad de richting Latijn of Grieks-Latijn? Ben je geboeid door de Latijnse taal en cultuur? Haalde je goede resultaten voor Latijn en uitstekende resultaten voor wiskunde? Dan kan je opteren voor de richting Latijn-wiskunde.

Beschrijving studierichting

De richting Latijn-wiskunde combineert een uitgebreid aanbod Latijn met een uitgebreid pakket wiskunde. Je bestudeert taal als een systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Via het lezen van klassieke teksten krijg je meer inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Daarnaast leer je de abstracte wiskundige concepten gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.

Op onze school kan je kiezen voor een extra pakket wiskunde of een extra pakket wetenschappen.

Wat na deze studierichting?

Je kan doorstromen naar de meeste bachelor- of masteropleidingen, zowel binnen de geesteswetenschappen als binnen de natuurwetenschappen, de sociale wetenschappen, geneeskunde of wiskunde. Je kan zowel kiezen voor een professionele bachelor als voor een masteropleiding.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Biologie11
Chemie21
Fysica11
Informaticawetenschappen1
Latijn44
Wiskunde66
Complementair gedeelte 5de jaar: 2 u. te kiezen uit
Biologie1
Fysica1
OF
Wiskunde2
Complementair gedeelte 6de jaar: 2 u. te kiezen uit
Chemie1
Fysica1
OF
Wiskunde*2
TOTAAL3232

Wiskunde kan je alleen kiezen als je dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd hebt