3de graad Latijn-wiskunde

Voor wie?

Wie in de tweede graad reeds Latijn heeft gevolgd en zowel voor Latijn als voor wiskunde goede resultaten heeft behaald kan in de derde graad de richting Latijn-Wiskunde volgen. Wie uit Grieks-Latijn komt, kan hier ook terecht onder dezelfde voorwaarden.

Beschrijving studierichting

Na deze studierichting zijn de meeste professionele bachelor- en masteropleidingen toegankelijk.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Wiskunde66
Latijn44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Kunst1
Initiatie economie1
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen uit
Wiskunde22**
OF
Duits2
OF
SEV *2
OF
Fysica11
Chemie11
OF
Spaans2
OF
MAP *2
TOTAAL3232

* SEV=socio-economische vorming

* MAP=media, actualiteit en politiek

** Wiskunde kan alleen gekozen worden als men dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd heeft