3de graad Latijn-wetenschappen

Voor wie?

Volgde je in de tweede graad de richting Latijn of Grieks-Latijn? Ben je nog steeds geboeid door de Latijnse taal en cultuur en wil je hierover meer te weten komen in de originele teksten? Haalde je goede resultaten voor Latijn, wiskunde en voor de wetenschappelijke vakken?

Beschrijving studierichting

De richting Latijn-wetenschappen combineert een uitgebreid aanbod Latijn met een uitgebreid pakket wetenschappen. Je bestudeert taal als een systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Via het lezen van klassieke teksten krijg je meer inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica ruim aan bod.

Wat na deze studierichting?

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Aardrijkskunde12
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Latijn44
Wiskunde44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Wetenschappelijk project21
TOTAAL3232