3de graad Latijn-wetenschappen

Voor wie?

Deze studierichting kan gevolgd worden door leerlingen die in de tweede graad Latijn of Grieks-Latijn gevolgd hebben, en nu het accent meer willen leggen op de natuurweten­schappen dan op de wiskunde. Goede resultaten voor Latijn, wetenschappen en wiskunde zijn noodzakelijk.

Beschrijving studierichting

Wie deze studierichting heeft gevolgd, heeft zich goed voorbereid op een professionele bachelor of een master met ofwel humane wetenschappen ofwel positieve wetenschappen als basis. Geschikte studies zijn bijvoorbeeld geneeskunde, dierengeneeskunde, apotheker, lerarenopleiding secundair onderwijs in de wetenschappen e.d.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Aardrijkskunde21
Biologie12
Chemie22
Fysica22
Wiskunde44
Latijn44
Complementair gedeelte
Kunst1
Biologie1
Initiatie economie1
Fysica1
TOTAAL3232

* MAP=media, actualiteit en politiek