3de graad Latijn-moderne talen

Voor wie?

Volgde je in de tweede graad de richting Latijn of Grieks-Latijn? Ben je nog steeds geboeid door de Latijnse taal en cultuur en wil je hierover meer te weten komen in de originele teksten? Haalde je goede resultaten voor Latijn en voor de moderne talen?

Beschrijving studierichting

De richting Latijn-moderne talen combineert een uitgebreid aanbod Latijn met een uitgebreid pakket talen. Je bestudeert taal als een systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Via het lezen van klassieke teksten krijg je meer inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Verder verdiep je je in communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.

Wat na deze studierichting?

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Wiskunde33
Specifiek gedeelte
Duits22
Engels33
Frans44
Latijn44
Nederlands44
Spaans2
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Financiële geletterdheid2
Statistiek11
TOTAAL3232