3de graad Latijn-moderne talen

Voor wie?

Volgde je in de tweede graad de richting Latijn of Grieks-Latijn? Ben je geboeid door de Latijnse taal en cultuur? Haalde je goede resultaten voor Latijn en voor de moderne talen? Dan kan je opteren voor de richting Latijn-moderne talen.

Beschrijving studierichting

De richting Latijn-moderne talen combineert een uitgebreid aanbod Latijn met een uitgebreid pakket talen. Je bestudeert taal als een systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Via het lezen van klassieke teksten krijg je meer inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Verder verdiep je je in communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.

In het vijfde jaar opteren wij er als school voor om in deze richting extra ruimte te creëren voor Frans, wiskunde en statistiek. Met Spaans bestudeer je ook een vierde vreemde taal. In het zesde jaar wordt er extra ruimte gecreëerd voor natuurwetenschappen, Engels, wiskunde, statistiek en financiële geletterdheid.

Wat na deze studierichting?

Je kan doorstromen naar de meeste richtingen binnen de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Voorbeelden van aansluitende studierichtingen zijn Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Geschiedenis, Godsdienstwetenschappen, maar ook Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Politieke en sociale wetenschappen en Rechten. Je kan zowel kiezen voor een professionele bachelor als voor een masteropleiding.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Wiskunde33
Specifiek gedeelte
Duits22
Engels33
Frans44
Latijn44
Nederlands44
Spaans2
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Financiële geletterdheid2
Statistiek11
TOTAAL3232