3de graad Latijn-moderne talen

Voor wie?

De studierichting Latijn-Moderne talen is de rechtstreekse voortzetting van de studierichting Latijn in de tweede graad, voor die leerlingen die graag talen doen én die er behoorlijke resultaten voor behalen. Leerlingen uit de richting Grieks-Latijn kunnen hier ook terecht, onder dezelfde voorwaarden.

Beschrijving studierichting

Deze studierichting bereidt zeer goed voor op een professionele bachelor of master in een talenrichting. We denken aan Taal- en letterkunde, Vertaler-tolk, Lerarenopleiding secundair onderwijs in de talen. Ook Geschiedenis, Rechten, Criminologie, Sociologie en Pedagogie komen in aanmerking. Psychologie behoort tot de mogelijkheden maar is niet evident gezien het beperkt pakket Wiskunde.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde33
Specifiek gedeelte
Frans34
Engels33
Duits32
Latijn44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Kunst1
Maatschappelijke vraagstukken (Fr.)1
Initiatie economie1
Complementair gedeelte 5de jaar: 1 u. te kiezen uit
Maatschappelijke vraagstukken (Eng.)1
OF
Wiskunde1
Complementair gedeelte 6de jaar: 2 u. te kiezen uit
Maatschappelijke vraagstukken (Eng.)1
Wiskunde1
OF
Spaans2
OF
MAP *2
TOTAAL3232

* MAP=media, actualiteit en politiek