3de graad Lassen-Constructie

Voor wie?

Ben je handig en kan je nauwkeurig werken? Spreken de theoretische en algemene vakken je minder aan? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in de richting Lassen-constructie.

Beschrijving studierichting

Lassen-constructie is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De aandacht in deze richting gaat vooral uit naar praktische vaardigheden. Je leert diverse lasprocedés en past die toe op het lassen van hoeknaad-, plaat- en pijpverbindingen in alle posities. De praktische vakopleiding staat centraal en de algemene vakken sluiten aan bij het beroepsleven. Je wordt een specialist in het lassen. In het 5de jaar behaal je enkele Europese lascertificaten. De focus ligt op het verwerven van kennis, vaardigheden en ervaring via de vele uren praktijk en stage.

Een vakoverschrijdende proef zorgt dat al de opgedane kennis toegepast wordt. De algemene vakken zoals wiskunde, Nederlands, MAVO en talen worden geïntegreerd in het vak Project Algemene Vakken (PAV). Naast een basispakket Frans krijg je ook een lesuur Engels.

Wat na deze studierichting?

Je kan aan de slag als hoeknaad-, plaat- of pijplasser. Er is een groot tekort aan lassers-monteurs op de arbeidsmarkt. Dat merk je aan de werkaanbiedingen na het behalen van je getuigschrift. Je kan bijkomende beroepskwalificaties behalen door een Se-n-Se jaar te volgen.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
PAV88
Specifiek theoretisch gedeelte
Mechanisch ontwerpen22
Technologie33
Specifiek praktisch gedeelte
Lassen-constructie1515
TOTAAL3232