3de graad Industriele wetenschappen

Voor wie?

Als je belangstelling hebt voor de theoretische benadering van toegepaste wetenschappen, mechanica en elektriciteit en als je erg sterk bent voor wiskunde en regelmatige inzet betoont voor talen is dit een geschikte richting voor jou. Als je naast deze belangstelling ook nog aanleg hebt en voldoende inzet betoont voor algemene vakken en je wenst na het secundair onderwijs door te studeren, dan is deze studierichting een goede keuze.

Beschrijving studierichting

Na Industriële wetenschappen moet je verder studeren. Onze leerlingen stromen door naar technische master- en bacheloropleidingen. (bv.industrieel ingenieur, architect, piloot,…)

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Wiskunde66
Toegepaste biologie10
Toegepaste chemie12
Toegepaste fysica22
Industriële wetenschappen
Toegepaste wetenschappen elektriciteit23
Toegepaste wetenschappen mechanica32
Engineering44
Complementair gedeelte: 2 u. te kiezen
Engineering22
OF
Wiskunde22
TOTAAL3434