3de graad Humane wetenschappen

Voor wie?

Volgde je in de tweede graad de richting Humane wetenschappen? Heb je interesse in maatschappelijk-culturele en psychosociale onderwerpen? Volgde je in de tweede graad een andere doorstroomrichting, maar heb je een positieve interesse, een sterke motivatie en zie je een inhaalpakket zitten waarbij je de belangrijkste gemiste leerstofonderdelen uit de tweede graad bijwerkt?

Beschrijving studierichting

De richting Humane wetenschappen is de rechtstreekse voortzetting van de richting in de tweede graad. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale wetenschappen en gedragswetenschappen. Je ontwikkelt een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale wetenschappen en gedragswetenschappen. Je leert kijken en luisteren naar kunst en analyseert al de facetten ervan. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom jou, het goede en het kwade.

Wat na deze studierichting?

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde33
Specifiek gedeelte
Kunstbeschouwing22
Sociale wet. en gedragswetenschappen55
Statistiek11
Uitgebreide filosofie33
TOTAAL3232