3de graad Humane wetenschappen

Voor wie?

Volgde je in de tweede graad de richting Humane wetenschappen? Heb je interesse in maatschappelijk-culturele en psychosociale onderwerpen? Dan kan je opteren voor de richting Humane wetenschappen. Ze is de rechtstreekse voortzetting van de richting in de tweede graad. Ook leerlingen uit andere richtingen van de doorstroomfinaliteit kunnen kiezen voor deze richting, mits een positieve interesse, een sterke motivatie en een inhaalpakket waarbij je de belangrijkste gemiste leerstofonderdelen uit de tweede graad bijwerkt.

Beschrijving studierichting

De richting Humane wetenschappen combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale wetenschappen en gedragswetenschappen. Je ontwikkelt een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale wetenschappen en gedragswetenschappen. Je leert kijken en luisteren naar kunst en analyseert al de facetten ervan. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom jou, het goede en het kwade.

De school kiest ervoor om de richting Humane wetenschappen te versterken in het specifieke gedeelte. Zo wordt extra aandacht besteed aan kunstbeschouwing, uitgebreide filosofie en aan sociale wetenschappen en gedragswetenschappen. In het vijfde jaar wordt een uurtje meer ruimte gecreëerd voor wiskunde, in het zesde jaar voor natuurwetenschappen.

Wat na deze studierichting?

De richting Humane wetenschappen is een goede voorbereiding op verdere studies binnen de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Voorbeelden van studierichtingen die goed bij Humane wetenschappen aansluiten zijn Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godsdienstwetenschappen, Wijsbegeerte, maar ook Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Politieke en sociale wetenschappen, Criminologische wetenschappen, Rechten of Lerarenopleiding. Je kan zowel kiezen voor een professionele bachelor als voor een masteropleiding.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde33
Specifiek gedeelte
Kunstbeschouwing22
Sociale wet. en gedragswetenschappen55
Statistiek11
Uitgebreide filosofie33
TOTAAL3232