3de graad Grieks-wiskunde

Voor wie?

Heb je in de tweede graad Grieks-Latijn gevolgd? Ben je geboeid door de Griekse taal en cultuur? Haalde je zeer goede resultaten voor zowel Grieks als voor wiskunde? Dan kun je opteren voor de richting Grieks-wiskunde.

Beschrijving studierichting

De richting Grieks-wiskunde combineert een uitgebreid aanbod Grieks met een uitgebreid pakket wiskunde. Je bestudeert taal als een systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Via het lezen van klassieke teksten krijg je meer inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.

Op onze school kan je kiezen voor een extra pakket wiskunde of een extra pakket wetenschappen. In het extra pakket wiskunde leer je abstracte wiskundige concepten gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden. In het extra pakket wetenschappen wordt dieper ingegaan in de leerstof van de vakken biologie, fysica en chemie.

Wat na deze studierichting?

Je kan doorstromen naar de meeste bachelor- of masteropleidingen, zowel binnen de geesteswetenschappen als binnen de natuurwetenschappen, de sociale wetenschappen, geneeskunde of wiskunde. Je kan zowel kiezen voor een professionele bachelor als voor een masteropleiding.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Biologie11
Chemie21
Fysica11
Grieks44
Informaticawetenschappen1
Wiskunde66
Complementair gedeelte 5de jaar: 2 u. te kiezen uit
Biologie1
Fysica1
OF
Wiskunde2
Complementair gedeelte 6de jaar: 2 u. te kiezen uit
Chemie1
Fysica1
OF
Wiskunde*2
TOTAAL3232

* Wiskunde kan je alleen kiezen als je dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd hebt