3de graad Grieks-wiskunde

Voor wie?

Wie in de tweede graad reeds Grieks heeft gevolgd en zowel voor Grieks als voor wiskunde zeer goede resultaten heeft behaald kan in de derde graad de richting Grieks-Wiskunde volgen.

Beschrijving studierichting

Na deze studierichting zijn de meeste professionele bachelor- en masteropleidingen haalbaar.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Engels22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Specifiek gedeelte
Wiskunde66
Grieks44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Kunst1
Initiatie economie1
Complementair gedeelte 6de jaar: 2 u. te kiezen uit
Wiskunde22 **
OF
Duits2
OF
SEV *2
OF
Fysica11
Chemie11
OF
Spaans2
OF
MAP *2
TOTAAL3232

* SEV=socio-economische vorming

* MAP=media, actualiteit en politiek

** Wiskunde kan alleen gekozen worden als men dit vak ook in het vijfde jaar gevolgd heeft