3de graad Grieks-Latijn

Voor wie?

Heb je in de tweede graad Grieks-Latijn gevolgd? Heb je nog steeds interesse in de rijke cultuur van de Grieken en de Romeinen? Ben je geboeid door de diverse thema’s die in de originele teksten aan bod komen?

Beschrijving studierichting

Wat na deze studierichting?

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde33
Specifiek gedeelte
Grieks44
Latijn44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Duits22
Statistiek11
TOTAAL3232