3de graad Grieks-Latijn

Voor wie?

Heb je in de tweede graad Grieks-Latijn gevolgd? Heb je interesse in zowel de Griekse als de Latijnse taal en cultuur? Dan kan je opteren voor de richting Grieks-Latijn. Ze is de rechtstreekse voortzetting van de richting in de tweede graad.

Beschrijving studierichting

De richting Grieks-Latijn combineert een uitgebreid aanbod Grieks met een uitgebreid aanbod Latijn. Je bestudeert taal als een systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Via het lezen van klassieke teksten krijg je meer inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.

De school koos ervoor om in de richting Grieks-Latijn extra ruimte te creëren voor de vakken wiskunde, statistiek, Duits en natuurwetenschappen. Excursies naar onder andere Trier en Keulen brengen de Latijnse cultuur dichterbij.

Wat na deze studierichting?

Je kan doorstromen naar de meeste bachelor- of masteropleidingen, zowel binnen de geesteswetenschappen als binnen sociale wetenschappen. Voorbeelden hiervan zijn Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godsdienstwetenschappen en Wijsbegeerte. Ook Pedagogische wetenschappen, Psychologie, Politieke en sociale wetenschappen, Criminologische wetenschappen, Rechten en Lerarenopleiding behoren tot de mogelijkheden. Je kan zowel kiezen voor een professionele bachelor als voor een masteropleiding.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde33
Specifiek gedeelte
Grieks44
Latijn44
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Duits22
Statistiek11
TOTAAL3232