3de graad Grieks-Latijn

Voor wie?

Deze studierichting kan enkel gevolgd worden door die leerlingen die reeds in de tweede graad Grieks-Latijn gevolgd hebben en daar goede resultaten hebben behaald.

Beschrijving studierichting

Deze studierichting biedt uitzicht op een ruime waaier studies in het hoger onderwijs. Ze bereidt sterk voor op een masteropleiding in de humane wetenschappen, zoals Rechten, Wijsbegeerte, Taal- en letterkunde, Geschiedenis, Psycholo­gie, Pedagogie, enz. Ook wat de professionele bachelors betreft staan heel wat richtingen open.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen22
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde33
Specifiek gedeelte
Grieks44
Latijn44
Complementair gedeelte 5de jaar: 2 u. te kiezen uit
Duits2
OF
SEV *2
Complementair gedeelte 5de jaar: 1 u. te kiezen uit
Kunst1
OF
Wiskunde1
Complementair gedeelte: door de school bepaald
Initiatie economie1
Complementair gedeelte 6de jaar: 2 u. te kiezen uit
Maatschappelijke vraagstukken (Eng.)1
Wiskunde1
OF
Spaans2
OF
MAP *2
TOTAAL3232

* MAP=media, actualiteit en politiek