3de graad Elektromechanische technieken

Voor wie?

Heb je zowel interesse voor mechanica als voor elektriciteit? Wil je je verdiepen in industriële elektromechanische systemen en processen? Ben je sterk in foutenanalyse en gepassioneerd door de opbouw en het onderhoud van industriële systemen? Dan is dit de juiste richting voor jou.

Beschrijving studierichting

Deze richting in de dubbele finaliteit behandelt op theoretisch-praktische wijze de vakken mechanica en elektriciteit-elektronica. Je denkt in functie van het proces en je wordt technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Deze studierichting behandelt deze vakken nog steeds vrij theoretisch, daarom voorzien we hier een extra uur wiskunde. De algemeen vormende vakken vullen deze opleiding mooi aan. Een vakoverschrijdende proef zorgt dat al de opgedane kennis mooi verweven wordt. Een beperkte stage wordt voorzien in het 6de jaar.

Wat na deze studierichting?

Vanuit deze richting ben je voorbereid op professionele bacheloropleidingen binnen het domein Industriële wetenschappen en technologie. Ook een Se-n-Se jaar is een logisch vervolg. Je kan ook kiezen om te gaan werken, want je behaalt de beroepskwalificatie elektromechanicien.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands22
Specifiek theoretisch gedeelte
Automatisatieprojecten44
Elektriciteit en labo44
Materialenleer1
Mechanica1
Mechanische technieken1
Sterkteleer2
Technisch tekenen1
Wiskunde43
Specifiek praktisch gedeelte
Automatisatieprojecten45
TOTAAL3232