3de graad Elektromechanica

Voor wie?

Elektromechanica is een interessante richting als je een brede technische interesse bezit: theoretische mechanica en toegepaste mechanica, pneumatica, hydraulica en werktuigbouwkunde komen er uitgebreid aan bod naast een stevige basis van elektriciteit en elektronica.

Deze studierichting behandelt deze vakken nog steeds vrij theoretisch, zodat je een behoorlijke kennis van wiskunde nodig hebt. De algemeen vormende vakken vullen deze opleiding mooi aan.

Beschrijving studierichting

Wegens hun brede technische basisopleiding en hun specifieke opleiding tot elektromechanisch onderhoudstechnicus van geautomatiseerde systemen worden onze afgestudeerden door de bedrijven fel gegeerd. Toch verkiezen veel oud-leerlingen om verder te studeren. De meesten volgen een professionele bacheloropleiding en soms zijn er ook wel enkelen die met succes voor een masteropleiding kiezen. Soms blijkt dat men op 18 jaar andere interesses heeft en dat men voor iets totaal anders kiest. Ook dit blijft mogelijk.

Lessentabel

VAKKEN5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen10
Aardrijkskunde01
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Frans22
Engels22
Wiskunde44
Elektromechanische processen
Elektromechanica57
Elektriciteit46
Mechanica84
Totaal3333

* MAP=media, actualiteit en politiek